+48 693 273 991
Karta bezpieczeństwa COVID-19

Artykuły

Karta bezpieczeństwa COVID-19 .

HOUSECOM
2021-02-19

Karta Bezpieczeństwa Covid19 dla rynku nieruchomości powstała w oparciu o procedury i zalecenia Polskiego Rządu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Karty Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Klientów jak i Pracowników firm/organizacji sygnatariuszy.

Kluczowe zasady, determinujące działania w przestrzeni publicznej jak również prywatnej, na których opiera się Karta Bezpieczeństwa to:

- DYSTANS SPOŁECZNY

- DEZYNFEKCJA

- ZASŁANIANIE UST I NOSA • jeżeli odpowiedni dystans społecznie nie może być utrzymany

Całość wytycznych obowiązujących w Polsce w związku z pandemią znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

Ważne linki z podziałem na różne zagadnienia:

Informacje i zalecenia Polskiego Rządu: https://www.gov.pl/web/koronawirus 

Aktualne zasady i ograniczenia: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

Lista powiatów z dodatkowymi restrykcjami: https://www.gov.pl/web/koronawirus/powiaty-z-restrykcjami 

Obostrzenia dla powiatów żółtych i czerwonych: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow.


Nasza firma jest sygnatariuszem Karty Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości, która ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno dla klientów jak i pracowników naszej firmy. W związku z tym prezentujemy Państwu procedury przy podpisywaniu dokumentów.

Wszelkie dokumenty i druki niezbędne do zawarcia współpracy dostępne są (jeżeli jest to możliwe) w formie elektronicznej

Podczas kompletowania dokumentacji, tam gdzie to możliwe, zalecamy korzystanie z elektronicznej platformy ePUAP

Przy podpisywaniu dokumentów osobiście zachowujemy przede wszystkim zasady dystansu społecznego i stosujemy środki ochrony osobistej

Przed podpisaniem dokumentów dezynfekujemy ręce

Dokumenty są podpisywane długopisami dostarczonymi przez pośrednika lub każda ze stron własnym


W celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa dla Pracowników jak i Klientów. w ramach Karty Bezpieczeństwa COVID-19 rekomendowane są następujące zasady kontaktów z Klientami:

1. Spotkanie z Klientem odbywają się po wcześniejszym umówieniu daty oraz godziny

2. Przed spotkaniem Klient powinien uzyskać informację mailową lub zostać poinformowany telefonicznie o zasadach wizyt w biurze

3. Klient po wejściu dezynfekuje ręce dostępnym w biurze środkiem

4. Przy powitaniu staramy się unikać podawania rąk i utrzymywać dystans społeczny

5. Jeśli biuro prowadzi Rejestr odwiedzin Klient odnotowuje swoją obecność używając zdezynfekowanych długopisów lub swojego własnego

6. Spotkanie odbywa się w pomieszczeniu, w którym istnieje możliwość zachowania bezpiecznej odległości

7. Spotkanie powinno odbywać się przy minimalnej ilości osób

8. Pomieszczenie wietrzymy przed i po wizycie Klienta

9. Jeżeli jest taka możliwość częstujemy Klienta napojami lub przekąskami w jednorazowych opakowaniach

10. Spotkanie powinno trwać nie więcej niż wymaga tego sytuacja


Źródło: https://kartabezpieczenstwacovid19.pl