+48 693 273 991
Budujemy najwyższe wartości

OFERTA DLA DEWELOPERÓW

Twoje zaufanie Naszym potencjałem

Do naszych podstawowych usług w tym zakresie należą miedzy innymi:

  • Obsługa prawno-administracyjna obiektów budowlanych w trakcie ich realizacji.
  • Doradztwo i ocena koncepcji na etapie projektowym pod kątem praktycznych aspektów funkcjonowania nieruchomości po zakończeniu inwestycji.
  • Przygotowanie nieruchomości do etapu komercjalizacji oraz jego przeprowadzenie.
  • Obsługa procesu przekazywania nieruchomości finalnym właścicielom i najemcom.
  • Bieżąca współpraca przy procesach usuwania wad i usterek zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zasadami ustalonymi przez strony, doradztwo prawne w tym zakresie.
  • Obsługa procesu przenoszenia własności nieruchomości oraz współpraca z kancelariami notarialnymi wskazanymi przez inwestora lub współpracującymi z naszą firmą.
  • Przygotowywanie kompleksowej dokumentacji administracyjno-prawnej niezbędnej do przeprowadzeni procesu upodmiotowienia każdej nieruchomości ze spranym przepisaniem umów niezbędnych do jej funkcjonowania.
  • Wyszukiwanie atrakcyjnych inwestycyjnie lokalizacji pod nowe inwestycje oraz ich analiza prawna połączona z ich kompleksową obsługą transakcyjną.
  • Opracowywanie posprzedażowych strategii marketingowych i działań promocyjno-reklamowych dla nowych inwestycji deweloperskich.

Firma HOUSECOM to podmiot specjalizujący się także w świadczeniu i organizowaniu szerokich usług dla nieruchomości deweloperskich. Dotychczas zdobyte doświadczenie na rynku nieruchomości przy współpracy z deweloperami gwarantuje, że jesteśmy odpowiednim partnerem w biznesie, zapewniając przy tym najwyższy standard usług oraz komfort współpracy dla najbardziej wymagających inwestorów.

Budujemy Najwyższe Wartości

Bieżąca współpraca z doświadczonym zarządcą nieruchomości gwarantuje każdej nieruchomości płynne jej funkcjonowanie a niejednokrotnie pomaga inwestorom uniknąć wielu błędów wykonawczych oraz sprawnie przeprowadzić zakończenie każdej inwestycji. Nawet w najbardziej wymagających przedsięwzięciach, nasi partnerzy biznesowi mogą liczyć na indywidualne doradztwo techniczne, tworząc w partnerskiej atmosferze najważniejsze wartości dla wszystkich zainteresowanych stron. Z naszą pomocą każdy inwestor zbuduje przyjazną platformę porozumienia ze swoimi klientami, wzmacniając swoją siłę i pozycję na rynku nieruchomości.

budujemy wzajemnezaufanie