+48 693 273 991
...lepiej nie można było trafić!

OFERTA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

umiejętnie dobieramy strategię współpracy

Stracony Czas to Twoje niewykorzystane optymalnie Aktywa. Nie trać Go złymi Wyborami.

Firma HOUSECOM to przedsiębiorstwo specjalizujące się między innymi w świadczeniu i organizowaniu profesjonalnych usług dla nieruchomości. Oferujemy Państwu usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami należącymi do Wspólnot Mieszkaniowych. Dotychczas zdobyte doświadczenie w tejże dziedzinie sprawia, że jesteśmy odpowiednim partnerem do współpracy, zapewniając przy tym najwyższy standard usług oraz komfort współpracy dla najbardziej wymagających klientów.

Dbamy o Twoje Bezpieczeństwo

Aby efektywnie realizować powyższe usługi w pełni wykorzystujemy potencjał każdej nieruchomości. Każdego dnia szukamy sposobów aby obsługiwana przez naszą firmę nieruchomość funkcjonowała lepiej i bezpieczniej. Zdobywając dotychczasowe doświadczenie z praktyki wiemy, że nie wolno skupiać się tylko na ograniczaniu kosztów. Przede wszystkim należy optymalizować wszystkie możliwe obszary dotyczące danej nieruchomości i do minimum ograniczać ryzyko jej funkcjonowania.

W przypadku każdej nieruchomości zakres usług dobieramy indywidualnie, a do naszych stałych obowiązków wobec wspólnot mieszkaniowych należą miedzy innymi:

 • Bieżąca analiza dokumentacji technicznej, prawnej i finansowej znajdującej się w posiadaniu wspólnoty mieszkaniowej a w przypadku braków, pomoc w niezwłocznym jej uzupełnianiu.
 • W przypadku powstających wspólnot mieszkaniowych organizacja i rejestracja nowego podmiotu.
 • Przejęcie dokumentacji od dewelopera lub dotychczasowego zarządcy.
 • Kompleksowe wsparcie w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacyjnych.
 • Sprawowanie nadzoru nad technicznym utrzymaniem nieruchomości poprzez kontrolę podmiotów odpowiedzialnych za konserwację budynków i jego poszczególnych części.
 • Terminowe zlecenie kontroli technicznych oraz innych okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń należących do wyposażenia technicznego zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i innych przepisów ustawowych.
 • Okresowe indywidualne rozliczanie mediów w podziale na poszczególne nieruchomości, lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe.
 • Analiza ofert ubezpieczeniowych nieruchomości i dobór najkorzystniejszych i bezpiecznych warunków.
 • Obsługa rachunków bankowych wspólnoty mieszkaniowej oraz indywidualnych kont bankowych mieszkańców.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań i planów finansowych dla nieruchomości wspólnej.
 • Świadczenie usług na podstawie Ustawy o własności lokali, bieżąca interpretacja przepisów w tym zakresie oraz informowanie o kluczowych zmianach naszych klientów.
 • Partnerska współpraca z Zarządami wspólnot mieszkaniowych, mieszkańcami i najemcami.
 • Bieżące prowadzenie księgowej ewidencji przychodów i kosztów związanych z nieruchomością a także prowadzenie windykacji należności.
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury technicznej związanej z ciągłością dostaw mediów dostarczanych do nieruchomości oraz bieżąca współpraca z ich dostawcami.
 • Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez bieżącą kontrolę nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi takie zlecenia.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej nieruchomości.
 • Negocjowanie umów związanych z usługami w częściach wspólnych nieruchomości oraz monitorowanie i egzekwowanie ich warunków.
 • Organizowanie zebrań wspólnoty mieszkaniowej.
 • Prowadzenie książek obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

budujemy wzajemnezaufanie